Ayla Türkmen

Lider & Takım Koçu

Ayla Türkmen, Londra Polytechnic Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra hem çok uluslu hem de yerli kurumlarda yirmi beş sene boyunca başarılı bir profesyonel kariyer yolculuğu geçirdi.

Liderlik vasıflarını farklı kültürlü ortamlarda yönetici sıfatıyla pekiştirerek kurumsal kariyerinin son yıllarında üst düzey yönetim kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2000 yılında kendi şirketini kurarak bireyler ve kurumlarla, liderlik gelişimleri konusunda danışman, koç ve eğitmen olarak çalışmaya başladı. İhtiyaca yönelik belirlediği programlarla kurumların her seviyede stratejilerini oluşturmada, lider ve takım gelişimlerinde değişim, dönüşüm projelerini yürütmektedir.

Liderlik gelişimine, bireylerin özgün yanlarını günlük yaşamlarına taşımalarına imkân verecek şekilde yaklaşmakta ve Grup & Takım & Birey gelişim programlarını bu anlayışla yürütmektedir.

Ayla Türkmen ayrıca Uluslararası Koçluk Federasyonu, International Coaching Federation (ICF) belgeli MCC akredite koç olarak çalışmakta, Adler Koçluk Okulu (ACPC) fakülte üyesi olarak görev yapmaktadır.

Öne Çıkan Eğitimler

Bilinçli Farkındalık

Bilinmeyen durumların ortaya çıkardığı yıkıcı duyguları, yapıcı duygu ve eylemlere dönüştürebilmek için bilinçli bir farkındalıkla anın içinde olmaya ihtiyacımız var.

Şiddetsiz/Cesur İletişim

Kendimizle, başkalarıyla ve bir parçası olduğumuz tüm yapıyla iletişimimizi geliştirmek için şiddetsiz iletişimin kapılarını aralamakla işe başlamalıyız. Bütün canlılar iletişime gereksinim duyuyor; türdeşleriyle, başka canlılarla… Başta kendileriyle!

Duygusal Dayanıklılık

“Kendinin Farkında Olma” duygusal zekanın ilk adımı olarak kabul edilir. Buradaki farkındalık kişinin duygularının, tutkularının, ahlaki pusulasının farkındalığıdır.

Lider Gelişimi

Sorumluluk üstlenilen, yaratıcılığın yükseldiği bir dünya için liderlerin duygusal sosyal zekalarını devreye katma becerileri hayatidir. Koçluk becerilerinin lider gelişimi üzerine etkileri tam da bu nedenle özellikle çalışılması gereken bir alan olarak gündemimize yerleşiyor.

Takım Gelişimi

Koçluk becerilerinin yaşama bütünsel bir anlayışla katılabilmesiyle kök salan eşit ilişkilerin olmazsa olmazı etkin dinleme, soru sorma, geri bildirim verme ve ortak çözüm üretebilme.