yayınlar

Cesur İletişim

Nelson Mandela: “Cesur kişi korkuyu hissetmeyen değil, korkunun üstesinden gelendir” diyor. Benzer bir saptamayı Mark Twain de: “Cesaret korkuya meydan okumak, korkuya hükmetmektir; korkusuz olmak değildir” diye yapıyor.
Sağlıklı bir iletişim için duyguları yönetmeyi becermek durumundayız. İlişkiyi bozmaktan, güveni sarsmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkabiliriz ama korku da sadece bir duygu! Cesaretimizi ortaya koyabilmek, korkuya meydan okuyacak gücümüzün varlığını fark etmekle mümkündür ancak.

Cesur İletişim’de gücümüzü ifadenin yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Bunu; kendimize şefkatle merhaba dediğimiz, beceriyle donanmış, yapıcı bir tutumla başarmanın yollarını konuşuyor; günlük ve kurumsal yaşamda kullanılabilecek formları, yararlanılabilecek kaynakları paylaşıyoruz.

Koçluk Yetkinlikleri

Koçluk Anlaşmasının Önemi
Koçluğu, danışanın bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasında kendisine uyan yol haritasını çizmesine destek veren bir süreç olarak tarif edebiliriz. Bu süreçte koçluk görüşmesinin dost sohbetinden ayrılan taraflarının belirlenmiş olması büyük önem taşır.
Koçluk anlaşması, tüm görüşmenin iskeletini oluşturur; görüşmenin yalpalamadan, yapılandırılmış biçimde ilerletilmesini sağlar; çerçevesini belirler. Koçluk görüşmesinde zaman yönetimi, ele alınacak konunun belirginleştirilmesi, görüşmenin çıktısının ne olacağının tespiti esastır.

Koçluk Yetkinlikleri Bilinçli Farkındalığa Dair 9 Tutum

“Bilinçli farkındalıkla, yargılayıcı olmadan, an’a odaklanarak yaşayabilmek basit görünür ancak biz insanlar için dünyadaki en zorlu işlerden biridir.” Kim olduğumuzu düşündüğümüzle gerçekte olduğumuz kimlik arasındaki mesafe de, bir emekle katedilmeyi, aşılmayı bekliyor…

Modern Batı tıbbı açısından farkındalığın faydalarını ortaya koyan ilk bilim insanı, öğretmen ve doktor Jon Kabat Zinn’den bilinçli farkındalığın 9 tutumunu dinlemek, konuyu ideal açıdan ele almakta yardımcı oluyor.

Jon Kabat-Zinn

Shauna Shapiro

“Sevmek Bilimi”, “Anlamlı Hayatın Bilimi” başlıkları altında geliştirilen fikirler ilgi çekici.

Santa Clara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bilinçli farkındalık üzerine araştırma ve çalışmalar yapan Shauna Shapiro’nun sunumunda ifade ettiklerini kendi hayat deneyiminize tercüme ettiğinizde bakalım neler hissedeceksiniz.

Beden Tarama Meditasyonu (Body Scan Meditation)

“Yaşam İçin Ye” başlıklı bilinçli farkındalık temelli yeme programı ile bilinen yazar, araştırmacı, PhD, Kripalu yoga eğitmeni Lynn Rossy, kendi kendinize deneyebileceğiniz bir meditasyon için rehberlik ediyor. Rahat bir köşe seçip an’a odaklanıp denemek için ne bekliyorsunuz?

Lynn Rossy

#Evdekal Ne İfade Ediyor

Bilinmeyen durumlar, alışılmışın dışındaki şartlar bizde genellikle tedirginlik duygusu yaratır ki bu duygunun yaşamı devam ettirmemizde önemli bir rolü var: Bizi önlem almaya, planlamaya, geçmişin derslerini hatırlamaya teşvik eder. Ölçülüyken gayet yapıcı olan bu duygu, kendi hâline bırakılıp yönetilmediğinde gündelik hayatımızı gölgeleyecek kadar bizi ele geçirir ve yıkıcı olmaya başlar. Bu güçlü duyguyu yapıcı sınırlar içerisinde tutabilmek, niyetimizi belirlemekle, belirlediğimiz niyeti aktif biçimde ortaya koyma sorumluluğumuzun hakkını vermekle mümkün.

Bugün size bir davetim var: Gücümüzü kullanarak içinde bulunduğumuz ortamı olumlu yönde değiştirmeye bir davet! Sokağa tedirginlikle çıktığımız hatta çıkamadığımız; hayatı eve sığdırmaya çalıştığımız şu günler gibi bilinmezlerin yoğun olduğu anlar, ortamlar yıkıcılığı tetikler. Yıkıcı duyguların bizi ele geçirmesi yerine bu duyguları niyetimiz doğrultusunda kullanalım. Gücümüzün kontrolünü ortama veya başkalarına bırakmayalım. Davetime cevap vermeniz dileğiyle!