Yayınlar

CESUR İLETİŞİM 

Ayla Türkmen 

Nelson Mandela: “Cesur kişi korkuyu hissetmeyen değil, korkunun üstesinden gelendir” diyor. Benzer bir saptamayı Mark Twain de: “Cesaret korkuya meydan okumak, korkuya hükmetmektir; korkusuz olmak değildir” diye yapıyor. 

Sağlıklı bir iletişim için duyguları yönetmeyi becermek durumundayız. İlişkiyi bozmaktan, güveni sarsmaktan, yanlış anlaşılmaktan korkabiliriz ama korku da sadece bir duygu! Cesaretimizi ortaya koyabilmek, korkuya meydan okuyacak gücümüzün varlığını fark etmekle mümkündür ancak.  

Cesur İletişim’de gücümüzü ifadenin yöntemleri üzerine çalışıyoruz. Bunu; kendimize şefkatle merhaba dediğimiz, beceriyle donanmış, yapıcı bir tutumla başarmanın yollarını konuşuyor; günlük ve kurumsal yaşamda kullanılabilecek formları, yararlanılabilecek kaynakları paylaşıyoruz. 

KOÇLUK YETKİNLİKLERİ 

Koçluk Anlaşmasının Önemi 

Ayla Türkmen 

Koçluğu, danışanın bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasında kendisine uyan yol haritasını çizmesine destek veren bir süreç olarak tarif edebiliriz. Bu süreçte koçluk görüşmesinin dost sohbetinden ayrılan taraflarının belirlenmiş olması büyük önem taşır. 

Koçluk anlaşması, tüm görüşmenin iskeletini oluşturur; görüşmenin yalpalamadan, yapılandırılmış biçimde ilerletilmesini sağlar; çerçevesini belirler. Koçluk görüşmesinde zaman yönetimi, ele alınacak konunun belirginleştirilmesi, görüşmenin çıktısının ne olacağının tespiti esastır.

JON KABAT ZINN – BİLİNÇLİ FARKINDALIĞA DAİR 9 TUTUM 

“Bilinçli farkındalıkla, yargılayıcı olmadan, an’a odaklanarak yaşayabilmek basit görünür ancak biz insanlar için dünyadaki en zorlu işlerden biridir.” Kim olduğumuzu düşündüğümüzle gerçekte olduğumuz kimlik arasındaki mesafe de, bir emekle katedilmeyi, aşılmayı bekliyor… 

Modern Batı tıbbı açısından farkındalığın faydalarını ortaya koyan ilk bilim insanı, öğretmen ve doktor Jon Kabat Zinn’den bilinçli farkındalığın 9 tutumunu dinlemek, konuyu ideal açıdan ele almakta yardımcı oluyor.  

SHAUNA SHAPIRO 

“Sevmek Bilimi”, “Anlamlı Hayatın Bilimi” başlıkları altında geliştirilen fikirler ilgi çekici. 

Santa Clara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bilinçli farkındalık üzerine araştırma ve çalışmalar yapan Shauna Shapiro’nun sunumunda ifade ettiklerini kendi hayat deneyiminize tercüme ettiğinizde bakalım neler hissedeceksiniz. 

LYNN ROSSY – BEDEN TARAMA MEDİTASYONU (BODY SCAN MEDITATION)

“Yaşam İçin Ye” başlıklı bilinçli farkındalık temelli yeme programı ile bilinen yazar, araştırmacı, PhD, Kripalu yoga eğitmeni Lynn Rossy, kendi kendinize deneyebileceğiniz bir meditasyon için rehberlik ediyor. Rahat bir köşe seçip an’a odaklanıp denemek için ne bekliyorsunuz? 

Evdekal Ne İfade Ediyor

Bilinmeyen durumlar, alışılmışın dışındaki şartlar bizde genellikle tedirginlik duygusu yaratır ki bu duygunun yaşamı devam ettirmemizde önemli bir rolü var: Bizi önlem almaya, planlamaya, geçmişin derslerini hatırlamaya teşvik eder. Ölçülüyken gayet yapıcı olan bu duygu, kendi hâline bırakılıp yönetilmediğinde gündelik hayatımızı gölgeleyecek kadar bizi ele geçirir ve yıkıcı olmaya başlar. Bu güçlü duyguyu yapıcı sınırlar içerisinde tutabilmek, niyetimizi belirlemekle, belirlediğimiz niyeti aktif biçimde ortaya koyma sorumluluğumuzun hakkını vermekle mümkün. 

Bugün size bir davetim var: Gücümüzü kullanarak içinde bulunduğumuz ortamı olumlu yönde değiştirmeye bir davet! Sokağa tedirginlikle çıktığımız hatta çıkamadığımız; hayatı eve sığdırmaya çalıştığımız şu günler gibi bilinmezlerin yoğun olduğu anlar, ortamlar yıkıcılığı tetikler. Yıkıcı duyguların bizi ele geçirmesi yerine bu duyguları niyetimiz doğrultusunda kullanalım. Gücümüzün kontrolünü ortama veya başkalarına bırakmayalım. Davetime cevap vermeniz dileğiyle! 

Kurum İçindeki Mentorluk Yapısı: 

Mentorluk, kurum kültürünün bozulmadan bir sonraki kuşağa geçmesine olanak sağlar ki mentor ve menti arasındaki ilişkiyi koçluğa benzer bir tarzda kurabilmek, bu aktarım için ideal usuldür. 

Alışageldiğimiz “Ben söyleyeyim sen yap”, “Doğrusu budur” yaklaşımının ötesine geçilip koçluk becerileriyle pekiştirilmiş bir mentorluk yapısı içinde menti, kendine en uygun şekilde öğreneceği yeni bilgiyi mentorun tecrübesiyle bütünleyerek uygulama fırsatı bulur. Eşit ilişkilerin olmazsa olmazı etkin dinleme, soru sorma, geri bildirim verme ve ortak çözüm üretebilme, ancak bu alışkanlıklarla mümkün olur. 

Koçluğun Danışan Koç İlişkisinin Ötesinde Kullanımı: 

Koçluğun olmazsa olmazları: Dinlemeler, karşılıklı anlamalar, teşvik etmeler, ortak çözüm bulmalardır. Bu açıdan bakıldığında “lider”, yapılması gerekeni söylemenin ötesinde, nelerin yapılabileceğini ortaya koyan bir “imkân yaratıcı” hâline gelebiliyor. Koçluk becerileri pekişmiş liderlerle, kurumun gizli kalmış tüm becerilerinin ortaya dökülebileceği temiz bir alan yaratılmış oluyor. Günümüzde koçluk becerilerini yaşamı daha zengin kılmak gayesiyle kullanabilmek üzere gündemine alan kurumlar için koçluk eğitimlerinin vazgeçilmez hâle geldiğini görüyoruz. 

Koçluktan Evvel Ne Vardı: 

Sorunun cevabını birlikte düşünmek, sizi zihinsel bir oyunun içine sokmak istiyorum: Koçluk son on yılın, hem bireysel hem kurumsal gelişimde büyük önem taşıyan temel kavramlarından… Önemi nereden kaynaklanır koçluğun? Öncesinde biz ne yapıyorduk? Koçlukla birlikte yakalanan; doyumlu ilişkilerin artmasıdır. Yani dinlenebildiğimiz, anlaşıldığımızı bildiğimiz, üstelik istediğimiz alanlarda teşvik gördüğümüz ilişkiler sağlar koçluk. Bu da bizi doyuma ve ardından başarıya ittiriyor. Akıl alma, ne yapılacağını bilenden öğrenme gibi alışılagelmiş edilgen yapıdan sıyrılmaya, hayata etkenlik kazandırmaya yaradı, yarıyor koçluk. 

Dinlenmek ve anlaşılabilmek büyük bir lütuf iken bu taraflarımızın doyumuyla biz, artık karşı tarafı dinler ve anlar hâle gelebiliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasından önce bir başkasının ihtiyaçlarını karşılamak çok mümkün değil zira. Koçluk bu anlamda hem koçluk alana hem de bu becerileri kazanıp hayatının her alanına katabilene destek. Bireysel gelişimde olduğu gibi kurum içinde de edilgen yapılardan sıyrılınıp sorumluluk üstlenilen, yaratıcılığın yükseldiği, sıra dışı düşünmeyi beceren zihinleri ortaya çıkaran harika bir araç olarak görülmeli.