koçluk

Koçluk, umudu işleyen, besleyen bir yapıya sahip. “Kişinin şu anki hâlinden daha iyi bir hâlini ortaya koymak umuduyla yapılan çalışma” ifadesiyle açıklanabilir. Günümüz kişisel gelişim, değişim ve dönüşüm araçlarından önemli biri olarak hayatımızda yer buluyor.

Koçluk hizmet sahasına yönelik birçok tanımla karşılaşıyoruz. Bazen yanlış anlaşılıyor, bazen de yanlış uygulanabiliyor bu süreç. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF’in tanımlamasına da atıfta bulunarak koçluğu; kişisel ve mesleki potansiyeli en yüksek seviyeye çıkarmak üzere, koçluk alan ile koçun iş birliği içinde oldukları ve koçluk alanın daha fazla düşünmeye teşvik edilmesine, yaratıcı süreçler içine girmesine ilham veren profesyonel ilişki olarak tarif edebiliriz.

KOÇLUK HİZMETİNİN AMACI:

Koçluğun amacı; koçluk alanın amacı doğrultusunda hedef belirlemesine katkıda bulunmak, belirlediği ve ulaşmak istediği hedefe doğru çıktığı yolculuğu kolaylaştırmak, doğru sorular ile düşüncesini tetiklemek, yaratıcı süreçler tasarlamasına destek olmak, hayalleriyle buluşmasına zemin yaratmak, yargısız, objektif bir alanda değerlerinin ve güçlü yönlerinin farkındalığını sağlamaktır.

Koçluk, koçluk hizmeti alanı “Elde ne var?” sorusu ile, olanı olduğu yerde karşılamaya davet eder. Pozitif psikolojiyi esas alan koçluk hizmeti ile kişi, olanı olduğu gibi görebilecek ve olmak istediği alana pozitif bir bakış açısıyla, öğrenen zihniyetle, değerlerinin farkındalığıyla, kendi gücünde ulaşacaktır.

KİMLER KOÇLUK ALIR?

  • Potansiyelini, yaşamına daha çok yansıtmayı
  • Gerçekçi hedefler belirlemeyi
  • Zihinsel tutum ve farkındalığını pekiştirmeyi
  • Pozitif bir bakış açısıyla bireysel veya iş yaşamında performansını artırmayı isteyenler

KOÇLUK HİZMETİNİN KAPSAMI:

Ayla Türkmen, aşağıda kapsamı belirtilen dört ana başlıkta koçluk hizmeti sunar:

  1. BİREYSEL KOÇLUK

Bireysel koçluk; koçluk hizmeti alanın ulaşmak istediği hedefe, zihinsel tutuma veya farkındalığa ulaşmasında onun adına karar alan, yönlendiren bir ilişki kurmak olarak anlaşılmamalıdır. Kişinin özel yaşamında bireysel tutum ve davranışlarına, kariyer yönelimine, ilişki dokularına farkındalıkla eğilmesini sağlamak; iş yaşamında ise liderlik becerilerini geliştirmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen çalışmalardır.

  1. TAKIM KOÇLUKLARI

Takım koçlukları; takımları belli bir amaç etrafında birleştirmek, takım üyelerinin aralarında amaç birliğini sağlarken farklılıkların zenginliğinden yararlanmalarını, birey olurken bütünün gücünün katkısını hatırlamalarını sağlamak üzere yapılır. Kişinin, içinde yer aldığı takım ilişkisine yapılan koçluktur. 

  1. GRUP KOÇLUĞU

Birlikte iş yapmak, iş üretmek zorunda olmayan kişilerden oluşan yapının koçluğudur.

Aynı organizasyondaki benzer statüdeki kişilerin, birbirleriyle doğrudan ast üst ilişkileri yoktur fakat benzer arayışları, benzer varoluş çabaları, benzer sorunları, benzer rahatlıklarıyla, aynı habitatın parçasıdırlar. Bu benzerlikler ile grubun dinamiği içinde, kendi yapılarına/departmanlarına döndüklerinde neyi farklı yapacaklarına dair geniş bakış açısına geçebilirler.

Grup koçlukları; birbirinden öğrenen, birbirini besleyen, öğrenme ve beslemeyi kendi takımlarına taşımak üzere farklı bakış açılarını araştıran gruplar için etkileşimli bir ortamda öğrenme sağlanarak sürdürülmektedir.

  1. KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluklar, koçluk alanın kendi bütünlüğünü kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ortaya çıkarmasına destek vermektedir. Kim olduğunu ya da kim olmak istediğini fark eden koçluk alan, bu farkındalığını kurumun beklentilerini ve vizyonunu karşılamakta, stratejisini oluşturmakta nasıl kullanabileceğine daha geniş açıdan bakabilmektedir. Özgünlüğünü, bütünlüğünü bir yapı içinde nasıl ifade edebileceğini araştırır.

Kurumsal koçlukla sağlanan değişim; koçluk alanın kendi ihtiyaçlarını karşılarken kurumun ihtiyaçlarını da karşılamak üzere bir ortaklık doğurmak, ortak yaşamı ve karşılıklı beslemeyi sağlamak şeklinde açıklanabilir. Tatmin, bu ortaklıktan beslenir.